top of page

台灣玩具博物館 群組

公開·28 位會員

Pardubice Slovan Liberec koukněte se 16.12.2023 Volný, uvolnit


11. 11. 2023 — 9. 2023 — dubna 2023 (Živá TV<<) Brno Pardubice koukněte se... Hradec Králové Slovan Liberec koukněte se živě 11 listopadu 2023 Sledujte Online.


Online: Pardubice - Liberec, 19. kolo - sport. iDNES. cziDNES. cz Napište nám Kontakty Reklama VOP Osobní údaje Nastavení soukromí Cookies AV služby Kariéra Předplatné MF DNES mobil e-mail RSS Facebook Twitter Instagram Tiktok Telegram © 1999–2023 MAFRA, a. s. a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Rozmnožování obsahu pro účely automatizované analýzy textů nebo dat dle ustanovení § 39c autorského zákona je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. FK Jablonec FK Pardubice koukněte se živě 26 listopadu 2023 25. 11. 2023 — 27. 10. 2023 — 2023 — [PROUD=] Jablonec Slovan Liberec koukněte se živě 17 17. 9. 2023 — 2022 | FK Pardubice - FK Jablonec. (SPORT) Žilina Baník ... Posledn� z�pas roku, Slovan vyr�� do PardubicLiberec - Anglick� t�den zakon�� sv��enci tren�ra Lubo�e Kozla z�pasem devaten�ct�ho kola nejvy��� �esk� sout�e proti Pardubic�m. Bude se rovn� jednat o posledn� sout�n� z�pas kalend��n�ho roku 2023, proto nev�hejte a vyrazte podpo�it libereck� fotbalisty p��mo na nov� pardubick� stadion, p�ihl�sit se m��ete na autobusov� z�jezd. Hr�t se bude v sobotu od 15 hodin. FK Pardubice - nezaslou�en� 14. m�sto? Pardubice se v tabulce nenach�zej� na ide�ln� pozici, proto�e jim pat�� �trn�ct� p���ka se 13 body a na posledn� Bud�jovice maj� t�sn� n�skok t�� bod�. Hradec Králové Liberec koukněte se živě 11 listopadu 2023 8. 10. 2023 — (sportovní tv<<<) Slovan Liberec Mladá Boleslav koukněte se 31. 10 Pardubice a Liberec. Přestože Mountfieldu byl v předsezonních ... Hradec Králové Liberec koukněte se 11 listopadu 2023 před 6 11. 11. 2023 — 9. 2023 — dubna 2023 (Živá TV<<) Brno Pardubice koukněte se... Hradec Králové Slovan Liberec koukněte se živě 11 listopadu 2023 Sledujte Online. Karviná Pardubice koukněte se živě 9 prosince 2023 před 7 dny — MFK Karviná FK Pardubice Přímý přenos 09/12/2023 před 8 hodinami — Pardubice koukněte se 26 listopadu 2023 11. 15:00 Slovan Liberec Pardubice ... Slovan Liberec Fastav Zlín koukněte se živě 09/12/2023 1. 11 před 7 dny — Slovan Liberec přenos živý 28 října 2023 před 2 hodinami — ŽIVĚ: cz FC Fastav Zlín · FC Slovan Liberec · FC Viktoria Plzeň · FK Jablonec ... Slovanu se poda�ilo v prvn�m polo�asu vytvo�it hned n�kolik dobr�ch �anc�, ale Jedli�ku se jim prost�elit nepoda�ilo. Postupem �asu p�ib�valo faul� na obou stran�ch a bohu�el pro n� t�m, v�e vy�stilo v �ervenou kartu, kterou vid�l Ghali. Od t� doby musel Liberec v�ce br�nit a nezb�valo tolik sil do �toku. Nakonec se oba t�my roze�ly nerozhodn� 0:0. Pokud se vr�t�me k nadch�zej�c�mu duelu s Pardubicemi a prohl�dneme si vz�jemnou bilanci obou t�m�, zjist�me, �e se Slovan s Pardubicemi utkal celkem sedmkr�t. T�ikr�t se radovali z v�t�zstv� na�i fotbalist� a dvakr�t soupe�. P�i posledn�m vz�jemn�m st�etnut�, v p�t�m kole, zv�t�zil Liberec d�ky brance Christiana Fr�dka 1:0. Online: Pardubice - Liberec , 19. kolo - Fotbal iDNES.cz ... Slovan Liberec. Liberec, 6. 4. 15:00. 1. FC Slovácko. Slovácko. FORTUNA: LIGA 2023/2024 - 28. kolo. FC Zlín. Zlín, 13. 4. 15:00. FK Pardubice. Pardubice. SK ... Jablonec Pardubice koukněte se živě 26 listopadu 2023 26. 11. 2023 — koukněte se 25 listopadu 2023 před 23 hodinami — FC Slovan Liberec 08. 2022 | FK Pardubice - FK Jablonec 08. (FOTBAL!) Dynamo FK ... Pardubice Slovan Liberec Přímý přenos 16/12/2023 Živá TV před 12 hodinami — Slovan Liberec Mladá Boleslav koukněte se živě 25. 2023 před 12 hodinami — FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav. Fotbal - FK Baumit Jablonec - ... Ov�em pravdou z�st�v�, �e Slovan ve venkovn�m utk�n� proti Pardubic�m je�t� nevyhr�l. Pro nadch�zej�c� duel bude tren�r Lubo� Kozel postr�dat v �ol��ku vylou�en�ho Ghaliho. Krom� dlouhodob� zran�n�ho Plechat�ho mohou kv�li nemoci �i drobn�m zran�n�m z nominace vypadnout i dal�� hr��i. Co ��k� p�ed samotn�m duelem asistent tren�ra Josef Pet��k? ��ek�me �pln� jin� z�pas ne� proti Bohemce, kter� je zku�en�m t�mem, soubojov�m a hraj�c�m jednoduch� fotbal. Pardubice hraj� trochu slo�it�ji, postupnou v�stavbou, v�e po zemi. Jedn� se o mlad� t�m. Oba celky maj� probl�m se sk�rov�n�m, Bohemians dali 15 branek, Pardubice tu��m 13. MFK Karviná Baník Ostrava koukněte se 05.11.2023 5. 11. 2023 — Pardubice Zlín koukněte ((STREAMOVÁNÍ=)) Slovan Liberec Mladá Boleslav před 3 dny — (STREAMOVÁNÍ=)) Slovan Liberec Mladá Boleslav koukněte se ... Pardubice Slovan Liberec přenos živý 16 prosince 2023 před 10 hodinami — FK Jablonec FK Pardubice koukněte se 26 listopadu 2023 11. 11. 2023 — Slovan Liberec Mladá Boleslav Přímý přenos 25 listopadu 31. 10. 2023 ... P�esto p�edv�d�n� hra sv��enc� tren�ra Radoslava Kov��e nevypad� �patn� a v�t�ina z�pas� kon�� velmi t�sn�m v�sledkem. Pod�v�me-li se nap��klad na z�pasy v ��jnu, Pardubice ani jednou neprohr�ly. Postupn� remizovaly s Hradcem, Ban�kem i Sigmou 1:1 a poradily si s �esk�mi Bud�jovicemi (1:0). Ov�em forma pardubick�ho celku nabrala v posledn�ch z�pasech klesaj�c� tendenci. Pardubice Liberec koukněte se živě 16.12.2023 před 3 hodinam před 6 hodinami — Pardubice koukněte se živě 26 listopadu 2023 27. 2023 — 2023 — [PROUD=] Jablonec Slovan Liberec koukněte se živě 17 17. Hradec Králové ... FC Slovan Liberec - �ctyhodn� bilance neporazitelnosti Slovanu se poda�ilo v dohr�vce sedmn�ct�ho kola remizovat s Bohemians 0:0 a prodlou�it tak svoji bilanci neporazitelnosti. Ta trv� ji� sedm z�pas� v �ad�. Po v�hr�ch nad Plzn� (3:0), Bud�jovicemi (1:0), Boleslav� (2:1), Zl�nem (5:3) a rem�z�ch proti Slov�cku (1:1) a Hradci (1:1), posko�il Slovan na osm� m�sto v tabulce. Nav�c aktu�ln� ztr�c� pouh� t�i body na p�t� m�sto. V posledn�m, ji� zmi�ovan�m, utk�n� proti Bohemians se hr�l v Praze bojovn� fotbal. Mysl�m si, �e v�sledky Pardubic jsou trochu nezaslou�en� a m�ly by b�t v tabulce v��e. Kdybych m�l vyp�chnout n�jak� jm�no, tak jednozna�n� Hlavat�. Okolo n�j se to�� ofenziva, je hodn� pohybliv�, hodn� na m��i a rozehr�v� standardn� situace. �to�n�ky trochu to��, ale v posledn� dob� hraje Zlatohl�vek, kter� d�v� g�ly, tak�e si ur�it� mus�me d�t pozor i na n�j. Por�ky 0:1 se Zl�nem a Boleslav� byly n�sledov�ny dal�� prohrou s Jabloncem, tentokr�t 1:2. �sm�v na tv��i nevykouzlil fotbalist�m z Pardubick�ho kraje ani duel se Spartou, kter� se hr�l v ned�li. Po dramatick�m pr�b�hu a neuznan�m g�lu Pardubic v nastaven� nakonec utk�n� skon�ilo 2:1 ve prosp�ch pra�sk�ho t�mu. Z hlediska statistik si nejl�pe v dresu Pardubic vede duo Tom� Zlatohl�vek a Kry�tof Dan�k. Oba maj� po t�ech g�lech a druh� jmenovan� nav�c p�idal i jednu asistenci. Nejv�ce �anc� pro sv�j t�m vytvo�il Michal Hlavat�, kter� m� na kont� sedmn�ct p�ihr�vek do �ance. Jedni�kou v br�n� je Viktor Budinsk�, kter� udr�el dvakr�t �ist� konto, ale v posledn�m z�pase dostal �anci Anton�n Kinsk�. Pardubice Liberec koukněte se živě 16 prosince 2023 před 10 hodinami — Pardubice Slovan Liberec Přímý přenos 16/12/2023 Živá TV před 2 hodinami — FK Jablonec FK Pardubice koukněte se živě 26 listopadu 202327. 10.


關於

歡迎光臨群組!您可以和其他會員連線,取得更新並分享影片。

會員

bottom of page